ชาร์ป อิงลิช เปิดทำการสอนครั้งแรกตั้งแต่ปี 2553 ชาร์ป อิงลิชเป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีที่สอนโดยครูเจ้าของภาษาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปัจจุบัน ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยให้ชาวจันทบุรีได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีคุณภาพ ได้รับความรู้ ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาอังกฤษอย่างสนุกสนาน ชาร์ป อิงลิช ไม่เพียงเน้นการสอนภาษาอังกฤษ แต่ยังได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัส บรรยากาศ และ วัฒนธรรม จากครูชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงและเวลาที่เข้ามาเรียนที่ชาร์ป อิงลิชจะได้รู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศอีกด้วย

              ชาร์ป อิงลิช ไม่ได้มีเพียงแค่การสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป องค์กรต่างๆ เท่านั้น ชาร์ป อิงลิชยังเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเรียนต่อ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกด้วยโดยชาร์ป อิงลิชมีบริการทั้งโครงการเรียนภาษาระยะสั้นและระยะยาวในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา โดยทางชาร์ป อิงลิชจะมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจโดยสามารถเข้ามาปรึกษาได้ฟรี

กิจกรรมของชาร์ป อิงลิช
Put the Christmas tree and the light on

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่ชาร์ป ได้มีส่วนร่วมในการจัดต้นคริสมาสแสดงถึงว่าเทศกาลคริสมาสกำลังจะเริ่มต้นขึ้น

Christmas Party

กิจกรรมที่ชาร์ป อิงลิช จัดขึ้นทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาส มีอาหาร เครื่องดื่ม เกมส์ให้ความสุขน้องๆตลอดทั้งงาน

สิ่งที่ชาร์ป อิงลิชแตกต่างจากที่อื่น

สอนโดยครูชาวต่างชาติ เจ้าของภาษา Native Speaker 100%

การเรียนที่เน้นให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง ในชีวิตประจำวัน

ฝึกให้นักเรียนกล้าพูด กล้าแสดงออก มั่นใจเวลาที่จะใช้ภาษาอังกฤษ

บรรยากาศที่เหมือนกับอยู่ต่างประเทศ

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, Thailand