เรียนภาษาที่ชาร์ปอิงลิช 

เรียนที่ชาร์ป อุ้มรู้สึกสนุก ไม่น่าเบื่อ มีความสุขมากๆเลยค่ะ เวลาที่อุ้มอยากจะเสริม เพิ่มเติมตรงไหน แค่บอกทีชเชอร์เขาก็จะสอนตามที่เราอยากเรียน และการเรียนภาษาอังกฤษที่ชาร์ป ต่างจากที่อื่นคือ มีทีชเชอร์ชาวต่างชาติเป็นผู้สอน ซึ่งอุ้มชอบตรงนี้มาก

ป.6 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี English Program
น้องอุ้ม (ด.ญ. ญาธิป เวสารัชชานนท์)

เรียนที่ชาร์ปมา 4 ปีแล้ว ชอบชาร์ป อิงลิชมากๆ และเนื้อหาก็สนุกสุด ป็อปได้ใช้ภาษาอังกฤษทุกครั้งที่มาเรียน ตอนนี้ภาษาอังกฤาของป็อปดีขึ้นมากๆจากแต่ก่อน มีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเห็นได้ชัด จากทริป New York กับชาร์ป อิงลิช รู้สึกคุ้มมากๆที่ได้มาเรียนที่นี่

ม.4 โรงเรียนสตรีมารดา จันทบุรี
น้องป็อป (ศรศรัณย์ อรัญวงศ์)

เรียนที่ชาร์ป อิงลิช มา 8 ปีแล้วค่ะ ตอนเรียนแจมป์รู้สึกว่า ชาร์ป อิงลิช ทำให้แจมป์กล้าพูด แถมทีชเชอร์คอยสอนทุกอย่างในชีวิตประจำวัน ทั้งการใช้ชีวิต การเข้าสังคม มุมมองความคิดที่แตกต่างจากเดิม สนุกกับการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาของแจมป์ดีขึ้นมากๆ เวลาพูดผิดจะมีทีชเชอร์คอยบอกว่าผิดยังไง แล้วแก้ให้ถูกต้อง อยากแนะนำทุกๆคนมาเรียนที่ชาร์ป อิงลิชค่ะ ทำให้ทุกคนเก่งขึ้นได้จริงๆ

ปี1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
น้องแจมป์ (ไรรดา นิเวศทองฤกษ์)

แพรเรียนที่ชาร์ป อิงลิช มานามากๆตั้งแต่แพรเรียนอยู่ชั้นอนุบาล สนุกมากๆค่ะ บรรยากาศการเรียนก็ดีมากค่ะ ทีชเชอร์มีเกมส์ให้เล่นเพื่อเป็นการฝึกการสนทนาได้อย่างดีเลยค่ะ ไม่ได้เน้นสอนแต่แกรมม่าซึ่งแพรคิดว่า ภาษาอังกฤษควรเน้นที่การสื่อสารมากว่าค่ะ

ป.6 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี English Program
น้องแพร (ด.ญ. ณัฎฐนันท์ สนุ่นรัตน์)

ชาร์ป อิงลิช เป็นโรงเรียนที่บรรยากาศการเรียนสบายๆ ชิวๆ สามารถเลือกได้ว่าอยากเรียนเน้นไปทางไหน ครูต่างชาติก็เป็นกันเอง มีมาจากหลายประเทศ ได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษบ่อยๆ ทำให้มุก ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้คล่องขึ้นมาก สำหรับคนที่อยากพัฒนาภาษาอังกฤาของตัวเองครบทั้ง 4 ด้าน มุกคิดว่าชาร์ป อิงลิช ตอบโจทย์มากๆค่ะ

ปี 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
น้องมุก (จุฑาทิพย์ อมรศรีแสงแก้ว)

ชาร์ป อิงลิช เปลี่ยนบัวจากเป็นคนขี้อายไม่มีความมั่นในการพูดภาษาอังกฤษ จากหน้ามือ เป็นหลังมือ ซึ่งบัวเองก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองตรงนี้ เพราะตลอด2 ปีกว่าที่บัวเรียนที่ชารืป อิงลิช บัวประทับใจมากๆ ที่มีทีชเชอร์ชาวต่างชาติ เป็นคนวัดระดับและเป็นคนสอน ช่วยพัฒนาทางด้านการพูดของบัวให้ดีขึ้นมากๆ

ม.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี
น้องบัว (กานดาภร เลิศพงศ์พิรุณ)

ปัณชอบภาษาอังกฤษ ชอบที่ได้มาเรียนที่ชาร์ป อิงลิช ทีชเชอร์ใจดีมากๆ เป็นกันเอง สอนปัณดีมากๆ ปัณได้เรียนภาษาอังกฤษผ่านเกมส์ที่ทีชเชอร์ให้เล่น ทำให้ปัณรู้สึกสนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ ไม่น่าเบื่อ

ป.4 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี English Program
น้องปัณ (ด.ช. ปัณณธร ศรีจันทรอารี)

เรียนที่ชาร์ป อิงลิชมาตั้งแต่ 2 ขวบกว่าๆ   เอวารู้สึกสนุกทุกครั้งที่ได้มาเรียน ทีชเชอร์ใจดี จากเมื่อก่อนน้องเอวาเป็นคนขี้อายตอนนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ช่วงที่น้องยังอายๆก็มีคิดเหมือนกันว่าน้องพูดได้ไหม แต่เพราะเราไม่ได้กดดันน้องเอวามาก ปล่อยไปตามธรรมชาติตอนนี้น้องเอวามีความกล้าที่จะพูด กล้าที่จะแสดงออกมายิ่งขึ้น ไม่เขินอาย เหมือนตอนแรกๆ ไม่กลัวฝรั่งอีกเลย  เอวาชอบมาเรียนที่ชาร์ป อิงลิชมากค่ะ

ป.1 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี English Program
น้อเอวา (ด.ญ. วีรินทร์ ณรงค์วณิชย์)
ป.1 โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรี English Program

ด.ญ ซิดนีย์  ไทยเจริญ

เริ่มเรียนที่ชาร์ป อิงลิช ตอนน้อง อยู่อนุบาล2 น้องชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้ว คุณแม่เองก็สนใจให้น้องได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เลยตัดสินใจให้น้องเรียนที่ชาร์ป อิงลิชเพราะค่อนข้างตอบโจทย์ คุณแม่ชอบที่ชาร์ป อิงลิชมีครูเจ้าของภาษาทำการเรียนการสอน และบรรยากาศที่เรียน ทีชเชอร์ทุกๆคนใจดีมากๆเป็นกันเองกับน้อง น้องไม่กลัวฝรั่งเลย น้องชอบมากค่ะเวลาเลิกเรียนแถบไม่อยากกลับบ้านเลย

อนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

ด.ช. กันต์ สุขแสนสำราญ (น้องวิน)

ผมให้น้องวินมาเรียนที่ชาร์ป อิงลิช เพราะอยากให้เขาชินกับชาวต่างชาติ ไม่กลัว น้องวินเรียนที่ชาร์ป มา 2 ปีได้แล้วครับ น้องจะเรียนกับพี่ชาร์ป เวลาเรียนก็จะออกไปเรียนข้างนอกกัน ผมว่าดีนะครับทำให้น้องได้เห็น ได้รู้ ว่าสิ่งเหล่านั้นภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร น้องวินมาเรียนกี่ครั้งแทบไม่อยากให้ที่บ้านมารับ เขาอยู่ที่ชาร์ป อิงลิช แล้วสนุก น้องวินเริ่มฟังที่ทีชเชอร์พูดเข้าใจ มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

Sharp English