เนื่องจากความสามารถทางภาษามิได้ถูกแบ่งด้วยช่วงอายุ ชาร์ป อิงลิช นำเสนอหลักสูตรตามพื้นฐานทางภาษาของนักเรียนแต่ละคน

โดยทุกคนต้องทำการสอบวัดระดับทางภาษา เพื่อจัดชั้นเรียนวัน และเวลาเรียนที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับที่สอบวัดได้

JB_8891
SE_3487-1
Sally-4-1
SE_3587-13
Rosalie_1-1
SharpEnglish_370

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, Thailand