เนื่องจากความสามารถทางภาษามิได้ถูกแบ่งด้วยช่วงอายุ ชาร์ป อิงลิช นำเสนอหลักสูตรตามพื้นฐานทางภาษาของนักเรียนแต่ละคน

โดยทุกคนต้องทำการสอบวัดระดับทางภาษา เพื่อจัดชั้นเรียนวัน และเวลาเรียนที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับที่สอบวัดได้

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, 22000,Thailand

Tel. +66 922 244 492