เฟิร์ส สเตปส์ คอร์ส First Steps Course


รายละเอียดคอร์ส

การเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่สองให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ ควรเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษา จดจำคำศัพท์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันให้เป็นภาพในสมอง เพื่อเข้าใจหลักและวิธีการสื่อสารได้ง่าย

การเริ่มพูดภาษาอังกฤษได้และพร้อมจิตนาการในการเรียนรู้ ควรเริ่มต้นกับครูชาวอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของภาษาเป็นหลัก เพื่อเป็นต้นแบบทางภาษาที่ดีที่สุด และด้วยระบบการสอนของประเทศอังกฤษที่ ชาร์ป อิงลิช นำมาเป็นหลักสูตรในเรียนการสอน ฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามหลักโฟเนติก phonetic ให้เด็กที่เรียนมีพัฒนาการทางภาษาที่ถูกต้องเฉกเช่นเดียวกันเด็กอังกฤษที่เริ่มรู้จักภาษาแม่เป็นครั้งแรก

ขณะเดียวกัน ชาร์ป อิงลิช ก็เต็มไปด้วยสื่อการเรียนสอนที่หลากหลาย ทำให้เด็กไม่รู้สึกกังวลหรือเบื่อหน่ายกับการเรียน มีเกมส์สันทนาการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ตามวัย ครูชาวต่างชาติก็ให้ความเป็นกันเอง เข้าใจความรู้สึกของเด็กทุกคนที่เรียน และมีจิตวิทยาในการสอน

ระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม

เฟิร์ส สเตปส์ คอร์ส เหมาะสมอย่างมากกับนักเรียนในระดับอนุบาล 1-3 เนื่องจากเกณฑ์อายุระหว่าง 3-6 ขวบ เป็นช่วงเริ่มต้นของการเปิดรับพัฒนาการทางสมองของมนุษย์ ดังนั้นการเริ่มต้นอย่างถูกต้องในระดับชั้นเรียนนี้ จะส่งผลให้เกิดพัฒนาการทางภาษาและเป็นพื้นฐานที่ดีเยี่ยม ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงยิ่งขึ้นต่อไปอย่างมีคุณภาพ

#อนบาล #เรยนภาษาองกฤษ #เจาของภาษา #จนทบรดทสด #Chanthaburi #ชารปองลช

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, Thailand