Testimonial คำยืนยันจากผู้เรียน

ดารณี สวัสดี

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นปีที่ 2

Sharp English สำหรับฉันแล้วเป็นมากกว่าโรงเรียนสอนพิเศษธรรมดา ที่นี่ทำให้ฉันได้เรียนรู้มากกว่าตำราในห้องเรียน มากกว่าการอ่านหนังสืออยู่คนเดียวในบ้าน ทำให้ฉันเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างสนุก เข้าใจ ไม่เครียดและชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น ฉันรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเรียนที่นี่

มนัสนันท์ บุษยจารุวิทย์

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นปีที่ 3

การเรียนที่ชาร์ป อิงลิชได้รับทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อม ๆ กัน ค่ะ เพราะว่าอาจารย์แต่ละคนมีการสอนที่เอ็นเตอร์เทนเด็กนักเรียนได้ดีมาก รู้สึกเป็นกันเองในขณะเรียน และอาจารย์ทุกคนเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษาที่แท้จริง บวกกับการเรียนในบรรยากาศห้องเรียนที่เหมือนบ้าน

ธิปพนธ์ ชำนาญชล

นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับผมแล้ว Sharp English เป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของผมเลยครับ เพราะคุณครูสอนสนุกและเป็นกันเองมาก ๆ ทำให้การเข้าเรียนทุกครั้งไม่น่าเบื่อ และสามารถพูดคุยแสดงออกได้อย่างเต็มที่ มีคำปรึกษา หรืออยากได้ความรู้เพิ่มเติม สามารถมาปรึกษาได้ ที่นี่ทำให้ผมรู้จักภาษาอังกฤษมากขึ้น

อาภากร จันทกิจ

นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์

"ชาร์ป อิงลิช ทำให้ฟังภาษาอังกฤษมากขึ้น ไม่กลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ

เวลาเรียนก็สนุก เป็นกันเอง พี่ลักก็สอนแกรมม่าสนุกมากมีวิธีการจำที่ไม่เหมือนใคร

รู้สึกว่าเรียนที่นี่ แล้วได้อะไรมากกว่าที่จ่ายเงินไปค่ะ"

ฉัตรชนก ชัยวงศ์

นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1

การเรียนที่ Sharp English ได้ทั้งความรู้และความสนุกค่ะ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่เคยรู้กับอาจารย์และเพื่อน ให้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น พี่ ๆ ก็น่ารักเป็นกันเองค่ะ

กัญญณัฐ ปริมผล

นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1

เรียนที่ Sharp English ทำให้มีประสบการณ์ในการพูด การฟัง และทักษะในการสื่อสารมากยิ่งขึ้นค่ะ ทำให้กล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติ กล้าแสดงออก สามารถปรึกษาและคุยได้ทุกเรื่อง ครูชาวต่างชาติใจดีและเป็นกันเอง รู้จุดบกพร่องของนักเรียน และสามารถแก้ไขได้ถูกจุดค่ะ Sharp English ทำให้รักภาษาอังกฤษมากขึ้นไปอีกค่ะ

วิริน เกศร

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ชั้นปีที่ 1

ระยะเวลาเรียนที่ ชาร์ป อิงลิช มา 3 ปี สนุกมาก ๆ เลยค่ะ ได้รู้อะไรมากมาย มากกว่าที่เรียนในห้องเรียน ชาร์ป อิงลิช เป็นมากกว่าโรงเรียนสอนภาษา เพราะชาร์ป เป็นเหมือนบ้านอีกหลัง รู้สึกสนุกที่ได้เรียนที่นี่ค่ะ

ภัทรวรรณ วิเศษะภูติ

ศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ

ประทับใจในครูต่างชาติของ Sharp English ค่ะ ที่ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียน ช่วยทำให้การเรียนในคลาสมีความสนุกไม่เครียดมากจนเกินไป ดีใจมากที่ได้เลือกเรียนที่ Sharp English


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, Thailand