ยูนิ แอนด์ เอ็กแซมส์ เปรป คอร์ส Uni & Exams Prep Course


รายละเอียดคอร์ส

เป็นหลักสูตรให้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอินเตอร์ในไทยและเรียนต่อต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นในการเรียนการสอนและใช้ชีวิตในต่างแดน นอกจากจะ "เน้นการฟังและพูด (Conversation) เพื่อให้ได้สำเนียงที่ถูกต้อง ยังเน้นโครงสร้างไวยากรณ์ กฎและข้อยกเว้นต่าง ๆ ในหลักภาษาอย่างเข้มข้น คำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงในการสอบ และฝึกทำข้อสอบต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบระดับทางภาษาต่าง ๆ เช่น TOEFL, TOEIC หรือ IELTS เป็นต้น อีกด้วย"


ระดับชั้นเรียนที่เหมาะสม

ยูนิ แอนด์ เอ็กแซมส์ เปรป คอร์ส เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังเตรียมศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอินเตอร์ในไทยและเรียนต่อต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนและใช้ชีวิตในต่างแดน เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือ นิวซีแลนด์ เป็นต้น


โดยเป็นการเรียนแบบเดีี่ยว เพื่อให้ครูชาวต่างชาติเข้าใจถึงระดับความรู้ของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างแท้จริง สามารถปรับและเสริมความรู้ที่จำเป็นให้สามารถเตรียมตัวสอบแบบตัวต่อตัว เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและสัมฤทธิ์ผล
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
ยังไม่มีแท็ก
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, Thailand