ทัศนศึกษาและเรียนทัศนศึกษาในโรงเรียนชั้นนำ

   พร้อมพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกกับโครงการทัศนศึกษา

   ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

Sharp English School 

141 Aumpawa Rd., Watmai, Muang, Chanthaburi, Thailand